SLUŽBY

Úvod SLUŽBY

Výkopové práce


V rámci tohto druhu prác realizujeme výkop základov stavieb, plotov, alebo oporných múrov.


Uskutočňujeme tiež výkopy pre inžinierske siete, drenáže, bazény, šachty, čističky odpadových vôd, septiky a podobne.


 

Zemné práce

  

Vykonávame úpravy a modelovanie terénu (terasovanie), teda úpravy stavebných pozemkov, záhrad, parkov či iných plôch.


Vieme pripraviť podkladovú vrstvu pred pokládkou zámkovej dlažby a založením trávnika.


V súvislosti s týmito prácami zabezpečujeme aj dovoz/odvoz zeminy a iného sypkého materiálu. Búracie práce

 

Mechanizované búracie práce (demolácia - asanácia objektov) realizujeme pomocou hydraulického búracieho kladiva o hmotnosti 200 kilogramov.


Zabezpečujeme kompletné zbúranie stavieb vrátane nakládky stavebného odpadu a jeho následného odvozu na skládky. Autodoprava


Prostredníctvom nákladných sklápacích vozidiel a ťahača s návesom ponúkame dovoz sypkých materiálov ako štrk, piesok, makádam, zemina, odvoz stavebného odpadu, prepravu asfaltov a iné.